english srpski
poslovna edukacija

Strategijski menadzment poslovanja trening obuke menadžera


Ostvarite vrhunske poslovne rezultate (strategijski menadžment poslovanja), podižući radni moral, motivisanost i produktivnost vaših zaposlenih (kroz obuke menadžera), stimulišući ih novim idejama, znanjima i iskustvima.


  Prodaja


(1) P01 - Trening 'Veštine prodaje na malo (retail selling)' - 1 dan

Povećajte maloprodaju u vašim prodajnim lokacijama i ostvarite (unapredite) kvalitet odnosa sa kupcima -- Trener: Miodrag Kostić
Kako ostvariti prvi kontakt sa kupcem? Kako otvoriti komunikaciju i podstaknuti kupovinu? Kako preneti pravu informaciju o proizvodu i premostiti poteškoće u prodaji?

(2) P02 - Trening ‘Prodajne veštine i lojalni kupci’ - 1 dan

Razumeti suštinu prodajne situacije i savladati osnovne veštine uspešne savremene prodaj
Šta je ustvari prodaja? Šta kupci kupuju? Kako da kupac kupi? Savetnik u prodaji! Kako organizovati prodajnu silu? Timski rad i sinergija u prodaji. Loyalty programi.

(3) P03 - Trening ‘Veštine uspešne direktne prodaje’ - 2 dana

Povećajte i poboljšajte direktnu-ličnu prodaju i unapredite kvalitet odnosa sa vašim kupcima i klijentima!
Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Kako prepoznati različite tipove kupaca? - Uvod u sistematski prodajni proces (10 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa klijentima.

(4) P04 - Trening ‘Prodaja na malo i briga o kupcima’ - 2 dana

Povećajte i poboljšajte prodaju na malo i unapredite kvalitet odnosa sa vašim kupcima u maloprodaji!
Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Prepoznavanja različitih tipova kupaca? - Sistematski prodajni proces (12 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa kupcima.

(5) P05 - Trening ‘Telefonska prodaja i komunikacija’ - 2 dana

Povećajte telefonsku prodaju, unapredite prodajnu komunikaciju i kvalitet odnosa sa vašim kupcima i klijentima!
Organizaciona kultura i uticaj - Komunikacija telefonom stilovi telefonskog komuniciranja - priprema i prezentiranje informacija upravljanje vremenom i stavovima klijenata

(6) P05 - Trening ‘Uverljiva prodajna prezentacija’ - 2 dana

Kako uverljivo prezentirati svoje proizvode ili usluge, da ih kupac ponovo kupuje?
Prodajna prezentacija - Informisanje i uveravanje - Ne-verbalna i para-verbalna komunikacija - Imate samo jednu šansu za prvi utisak - Ljudi kupuju od ljudi koje vole.

(7) P05 - Trening ‘Kreiranje programa lojalnosti’ - 1 dan

Mehanizmi kreiranja uspešno “loyalty” programa i ovladavanje tehnikama za njihovo praktično izvođenje
Suština relacije između kompanije i kupca - Lojalnost, relacija koja nastaje po predvidljivom scenariju - Kreiranje scenarija za privlačenje pažnje i razvoj odnosa.

(8) P08 - Trening ‘Uspešno prodajno pregovaranje’ - 2 dana

Kako efektno pregovarati u procesu prodaje tako da steknete i održite lojalne kupce i klijente?
Šta je pregovaranje? - Interesovanje i pozicija - 3 C interesovanja - 6 elemenata pregovaranja - Kako praviti ustupke – najbolja alternativa pregovaranom dogovoru.

(9) P09 - In-house trening ’Merčandajzing u maloprodaji' - 2 dana

Šta je merčandajzing i koja je njegova uloga? - Kako osmisliti prodajno mesto, izložiti robu i cene? - Planiranje prodajnog prostora - Tehnike prezentovanja robe.

(10) P10 - In-house trening ’Usluživanje u maloprodaji' - 1 dan

Šta kupci žele i očekuju od prodavca - Pet nivoa očekivanja kupaca - Otkrivanje potreba i želja kupaca - Pozitivna komunikacija u prodaji - Post prodajna komunikacija.

(11) P11 - In-house trening ’Izrada plana prodaje' - 3 dana

Kako ostvariti prodajne ciljeve - Kako pratiti rezultate prodaje? - Kako organizovati prodaju (organizacija prodaje) - Kako kontrolisati i meriti ispunjenje prodajnih ciljeva?

(12) P12 - In-house trening ’Info centar i telefonsko usluzivanje' - 2 dana

Šta je usluživanje klijenata? Šta je sistematsko usluživanje? Koji su koraci u usluživanju? Kako otkriti šta klijenti žele? Kako da kažete NE kada morate? Šta je lojalnost kupaca?

(13) P13 - Trening 'Telefonska naplata potraživanja' - 3 dana

Zašto je važna naplata? Šta utiče na naplatu potraživanja? Zašto kupci ne plaćaju? Koji su koraci u naplati? Koji su najčešći izgovori kupaca? Kako odgovoriti na izgovore?

(14) P14 - Trening ’Upravljanje ključnim kupcima' - 2 dana

Šta je upravljanje ključnim kupcima? Ko su ključni kupci? Koje su im potrebe? Šta je prodaja ključnim kupcima? Žalbe ključnih kupaca? Kako kreirati lojalnost kupaca?

  Komunikacija


(15) K01 - Trening ‘Timski rad i uspešna komunikacija’ - 1 dan

Efektan timski rad osnova je profitabilnog poslovanja i kvalitetne poslovne komunikacije svake inovativne poslovne organizacije
Kako organizovati i voditi efikasne timove? Kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i kolaboraciju? Kako postići sinergijski efekat tima i vrhunske poslovne rezultate?

(16) K02 - Trening ‘Veštine upravljanja i rešavanja konflikata’ - 1 dan

Rešavanje konflikata je osnova uspešnog poslovanja, dobrog menadžmenta i kvalitetne poslovne komunikacije u svakoj organizaciji
Kako upravljati konfliktnim situacijama, kako prepoznati njihove uzroke, kako ih uspešno razrešiti, kako ih sprečiti, razvijanjem potrebnih komunikacionih veština?<

(17) K03 - Trening 'Uspešno rešavanje sporova medijacijom’ - 1 dan

Uspešno rešavanje sporova je osnova efikasnog rada i kvalitetnog odnosa zaposlenih u svakoj poslovnoj organizaciji
Kako izbeći sudski postupak i konflikte među zaposlenima, brzim i efikasnim rešavanjem sporova, efektnim posredovanjem i medijacijom?

(18) K04 - Trening ‘Veštine uverljivog i jasnog prezentiranja’ - 2 dana

Kvalitetno i uverljivo prezentiranje osnova je svake uspešne poslovne komunikacije u poslovnoj organizaciji
Kako da efektno predstavite, prezentirate i jasno komunicirate svoju marketinšku ili prodajnu poruku i lako uverite vaše sagovornike ili kupce?

  Menadžment


(19) M01 - Trening ‘Inovacijama do konkurentne prednosti’ - 2 dana

Kako stimulisati procese stvaranja, unošenja, kao i eksploatacije profitabilnih ideja u savremenoj organizaciji?
Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja, kao i konkurentnu prednost na tržištu, stimulisanjem procesa kreiranja i primene novih profitabilnih ideja.

(20) M02 - Trening ‘Praktično upravljanje projektima’ - 1 dan

Ovladati procedurama i praktičnom metodologijom upravljanja (izvođenja) kompleksnim projektima
Pojam i vrste projekata, savremene metode i tehnike upravljanja projektima, softverski paketi za upravljanje projektima, Microsoft Project i Primavera Project Planner.

(21) M03 - In-house trening ‘Projektni menadžer’ - 2 dana

Efektno i efikasno upravljanje projektima je osnova kvalitetnog modernog poslovanja
Značaj projektnog menadžmenta, metodologija projektnog menadžmenta, upravljanje rizikom na projektu, model zrelosti projektnog menadžmenta, projektni marketing.

(22) M04 - Trening ‘Upravljanje pomoću ciljeva (MBO)’ - 2 dana

Praktična primena savremenih metoda upravljanja poslovanjem pomoću ciljeva (MBO - Management by Objectives)
Premošćivanje jaza između planiranja i operativnog izvođenja, problemi neizvesnosti i nerazumevanja, primene metoda MBO i BSC (izbalansirano merenje performansi).

  Odnos sa kupcima


(23) O01 - Trening ‘Upravljanje odnosima sa kupcem’ - 2 dana

Kvalitetni odnosi sa kupcem su osnovni preduslov profitabilnosti i konkurentnosti na savremenom tržištu
Menadžment odnosa sa kupcima (CRM) ili kako upravljati odnosima sa kupcem, tako da poboljšate razumevanje sopstvene baze korisnika i povećate njihovu lojalnost

  Marketing


(24) MA01 - Trening ‘Kako pridobiti i zadržati kupca’ - 2 dana

Obezbediti sigurnu i uspešnu budućnost kompanije upravljanjem očekivanjima kupaca i klijenata
Kako prikupiti neophodne informacija sa tržišta, kako kreirati poruke kupcima, kako pronaći adekvatne komunikacione kanale ka njima, kako koncipirati marketing plan?

(25) MA02 - Trening 'Od proizvoda do brenda’ - 1 dan

Brend kao strateško sredstvo uspešnog poslovanja i pozicioniranja savremene kompanije
Da steknete praktična znanja iz oblasti izgradnje brenda - pregled metodologije i modele vrednovanja - praktično merenje vrednosti brenda i strateško upravljanje brendom

(26) MA03 - Trening ‘Planiranje i izrada marketing plana’ - 3 dana

Marketing plan (strategija upravljanja marketingom) kreirani kroz praktične vežbe sa polaznicima-zaposlenima.
Razumevanje elemenata marketing plana, analiza konkurentskog konteksta i situacije na tržištu, kanali komunikacije, brendiranje, pozicioniranje, promocija, određivanje budžeta

  E-poslovanje


(27) E01 - Trening ‘Do boljeg poslovanja primenom Interneta’ - 1 dan

Praktična primena Interneta u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta modernog poslovanja (profitabilnosti)
Kako primeniti Internet kao svakodnevni praktični alat za unapređenje vaših poslovnih performansi kao i kvaliteta komunikacije sa kupcima i partnerima?

  Razvoj poslovanja


(28) R01 - Trening ‘Uspešno upravljanje rizikom’ - 3 dana

Unapredite poslovanje primenom savremenih metoda upravljanja rizikom (menadžment rizika), poslovne inteligencije i inovacija vrednosti
Poslovna inteligencija, holistički pogled na biznis, metodologija svođenja rizika poslovanja na minimum, postizanje maksimalne preciznosti, model poslovne izvrsnosti.

Naše usluge poslovne edukacije i strategijski menadzment poslovanja na raspolaganju su organizacijama u regionu:
Belgrade Beograd Niš Novi Sad Subotica Zrenjanin Sombor Šabac Čačak Užice Vranje Leskovac Kraljevo Kragujevac Bor Zaječar Kragujevac Paraćin Ćuprija Jagodina Slovenija Slovenia Ljubljana Jugoslovenska Republika Makedonija Former Yugoslav Republic of Macedonia Skopje Bälgarija Bulgaria Sofija România Romania Bucuresti Bukarest Hrvatska Croatia Zagreb Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Sarajevo Crna Gora Montenegro Podgorica

Treninge i konsalting strategijskog menadzmenta poslovanja izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26


Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26